ENSEMBLET

AmadeusEnsemblet begyndte sin virksomhed i 1992, da en kreds af blæsere fra København og det øvrige Sjælland ønskede at danne et ensemble for symfonisk blæsermusik. Besætningen består af et bredt udsnit af instrumenter: 2 fløjter, 2 oboer, 2 klarinetter, C-klarinet, bassethorn, basklarinet, 2 fagotter, 4 horn og kontrafagot eller kontrabas, i alt 16 musikere. Dertil kommer muligheden for en klanglig udvidelse idet f.eks. en fløjte kan skifte til piccolofløjte og en obo kan skifte til engelskhorn. Med alle disse instrumenter fås tilsammen et meget omfangsrigt klangmedium med symfonisk effekt.

REPERTOIRET

Hovedværket inden for den klassiske blæsermusik er Mozarts Gran Partita i B-dur for 13 blæsere. Dette værk er stamfader til senere værker for samme eller større besætning, så ensemblet finder det naturligt at smykke sig med navnet AmadeusEnsemblet efter Wolfgang Amadeus Mozarts storslåede værk, som står fast på repertoiret. Richard Strauss er den komponist, som i første række er blevet inspireret af Mozarts stil i en senere tid. Han har komponeret 4 værker for op til 16 blæsere, hvoraf de to er tidlige og de to andre er sene værker. Besætningen i de sene værker er den, der ligger til grund for AmadeusEnsemblets besætning. I disse værker får man et fuldtklingende orkester, der kan genkendes som ”orkestret i orkestret” i Strauss' forskellige operaer, hvor blæserne altid indtager en væsentlig rolle.


NYE VÆRKER

Omfanget af original musik for stort symfonisk blæserensemble er begrænset, og AmadeusEnsemblet afsøger til stadighed mulighederne for at finde de værker, der er udgivet. På repertoirelisten på hjemmesiden findes en oversigt over de spillede værker. Den linje, AmadeusEnsemblet hele tiden har fulgt mht. repertoireudvidelse, har resulteret i, at flere komponister er blevet opfordret til at komponere nye værker til ensemblet. I alt 10 komponister har bidraget med nye værker: Leif Kayser, Svend Nielsen, Flemming Friis, Hans-Henrik Nordstrøm, Martin Åkerwall, Søren Hyldgaard, Bo Andersen, Peter Bruun, Bo Lundby-Jæger og Mogens Andresen. De nye værker har anvendt solisterne Linnéa Lomholt (alt), John Ehde (cello), Anette Slaatto (bratsch), Rasmus Tofte-Hansen (bariton) og Ernst Sondum Dalsgaarð (tenor). Kompositionerne har i høj grad medvirket til at udvikle ensemblets både teknisk og musikalsk og til at udvikle interessen for dettte specielle klangmedium.

Et andet væsentligt bidrag til at udvide repertoiret er de mange arrangementer, der fortrinsvis er lavet af Helge Lomholt og Jørgen Münster. Herigennem har ensemblet fået mulighed for at prøve kræfter med store musikværker som Richard Strauss' Rosenkavalersuiten, Mendelssohns violinkoncert, Brahms Altrapsodi, Mahlers Wunderhornlieder (ved Bo Andersen), diverse Mendelssohn-satser og mange andre (se under Uropførelser). Den er en grundlæggende idé i både arrangementer og nye kompositioner, at hvert instrument har sin egen stemme, og at musikken derved forbliver kammermusikalsk til forskel fra et orkester i traditionel forstand.
 

Læs også om AmadeusEnsemblet i bladet Optakt.


PRØVE- OG KONCERTVIRKSOMHED

AmadeusEnsemblet arbejder projektorienteret, dvs. medlemmerne mødes ikke regelmæssigt hele året rundt, men samles i korte prøveforløb med 2-3 koncerter som mål. I løbet af et år bliver det til 3 koncertrækker fordelt på året. Antallet af koncertsteder udvides til stadighed, og ensemblet har bl.a.  spillet i Helsingør domkirke, Roskilde domkirke, Herlufsholm kirke, Espergærde Musikforening, Kronborg Slot, Rundetårn, Helligåndskirken, Sorgenfri kirke, Engholmkirken, Christianskirken og i mange andre kirker på Sjælland. Desuden har ensemblet optrådt i Frederikshavn og Hjørring.

Blandt mange dirigenter for ensemblet siden 1992 kan nævnes: Ole Henrik Dahl, Morten Ryelund, Peter Ettrup Larsen, Damian Iorio, Martin Åkerwall, Casper Schreiber, Christian Kluxen, Martin Nagashima Toft, Erik Jacobsson og nu senest Klaus Tönshoff, der har været tilknyttet ensemblet siden 2007. Desuden har Henrik Goldschmidt, Guy Feder og Christian Schmiedescamp været gæstedirigenter.


KONCERTTURNÉER

AmadeusEnsemblet har udvidet sine aktiviteter ved at foretage udenlandsrejser, foreløbig to. Den første gik til Seattle, USA i juni 2007, hvor ensemblet indgik i et samarbejde med Den danske Forening i Seattle. Turen varede en uge. Der blev givet 4 koncerter i Seattle og Tacoma under ledelse af solooboist Henrik Goldschmidt. Set i både det musikalske og det sociale perspektiv blev turneen en succes, som gav megen inspiration til ensemblets senere arbejde. Ensemblet modtog stor økonomisk støtte til projektet, men deltagerne betalte også en del af turen.

Den næste turne blev afholdt i maj 2010 og gik til Færøerne. Der blev spillet 6 koncerter i løbet af 10 dage, bl.a. 2 koncerter i Torshavn hhv. Domkirken og Nordens Hus. Foruden en opførelse af Mozarts Gran Partita var der en uropførelse af Peter Bruuns Hjemme på jorden med tekst af William Heinesen for tenorsolist og ensemble med Ernst Sondum Dalsgaarð. Af i alt 10 værker på programmet kan nævnes Richard Strauss' Rosenkavalersuiten, Carl Nielsens En fantasirejse til Færøerne og Mendelssohns violinkoncert med Rune Tonsgaard Sørensen som solist. Alt sammen under ledelse af klarinettisten Klaus Tönshoff. Foruden koncerterne blev der tid til en omfattende sightseeing på de smukke øer. Turnéen fik en stor sponsorstøtte fra forskellig side, og der blev gjort en del ud af PR-siden før og under turneen.


Kontakt til AmadeusEnsemblet:

Jørgen Münster
Tlf. 45 89 49 42

E-mail: